Udråbsordet 'hurra' kendes i næsten enslydende former i flere sprog og har en omstridt oprindelse. I Den Danske Ordbog oplyses at det måske er beslægtet med det tyske ord 'hurren' (ile, skynde sig). 'Hurre' eller 'hurra' er bydeform af dette ord og blev først brugt af matroser og soldater som fælles opfordring og kampråb og senere et råb der udtrykker begejstring, glæde eller hyldest. En anden forklaring henviser til engelsk sømandssprog 'huzzah', et glædesråb afledt af verbet 'hoise' (hejse, hale), beslægtet med dansk 'hejse'.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab