Dagens ord er indlånt fra tysk, 'anmaßend'. Det ses tit skrevet i formen 'anmasende' eller høres udtalt på en måde der svarer til – med langt 'a' og stød. Den form er ikke understøttet af Retskrivningsordbogen, som kun har varianten med to s'er. Når 'anmasende' alligevel er så udbredt, skyldes det nok at sprogbrugerne forbinder ordet med verbet 'mase' fordi der også betydningsmæssigt er ligheder mellem at 'mase sig på' og være 'anmassende'.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab