'Tovlig' er egentlig det samme ord som 'tåbelig'. Det er formentlig opstået i et forsøg på at gengive en dialektal eller mere dagligdags udtale af ordet. Det er helt almindeligt at et b udtales som [v], især mellem to vokaler – tænk fx på ord som 'pibe(tøjet)', 'knibtang', 'kobber', 'sæbeøje' og 'peber'.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab